இயற்கை எதிரிகளின் செயல்பாடு

தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பாரப்பட்டியில் உள்ள வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் சுற்றுச்சூழல் அழுத்தத்தை தாங்கிச் செயல்படும் இயற்கை எதிரிகளின் செயல்பாடு குறித்த வயல் விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

மேம்படுத்தப்பட்ட டிரைக்கோகிரம்மா கைலோனிஸ் பல ரசாயன பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளை தாங்கிச் செயலாற்றும் திறன் படைத்தது.

ஒரு டிரைக்கோகிரம்மா முட்டை ஒட்டுண்ணி அட்டையை 16 துண்டுகளாக வெட்டி, ஹெக்டேர் பயிருக்கு 48 துண்டுகளாக்கி இலையின் அடிபாகத்திலோ அல்லது குருத்திலோ வைக்க வேண்டும்.

இதைப் பயன்படுத்துவதால் நுண்கொல்லி மருந்துகளைத் தெளிப்பது 50 சதம் வரை குறையும் என்றார் அவர்.
நன்றி: தினமணி

Related Posts

பயிர் நோய்களை கட்டுப்படுத்த நுண்ணுயிரிகள்!... சூடோமோனாஸ் புளூரசன்ஸ், டிரைகோடெர்மா விரிடி போன்ற ந...
சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் நோய் தடுக்கும் திறன்... சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் மண் மற்றும் இலை வழி மூலம் ப...
இயற்கை முறை கத்திரி சாகுபடி கத்திரி பயிரிக்குதான், எல்லா காய்கறி பயிர்களை விட ...
வீட்டிலேயே டிரைக்கோடெர்மா விரிடி உற்பத்தி... மண்ணில் இருக்கும் பலவித பூஞ்சைகள் பயிர்களுக்கு தீங...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *