இயற்கை பூச்சி விரட்டியான மூன்று இலை கரைசல் செய்முறை

இயற்கை பூச்சி விரட்டியான மூன்று இலை கரைசல் செய்யும் முறை:

  • எருக்கு, வேம்பு, நொச்சி இந்த மூன்று மரங்களின் இலைகள் ஒவோவொன்றும் மூன்று கிலோ எடுத்து கொள்ளவும்
  • இவற்றை மூன்று லிட்டர் பசு மூத்திரத்தில் இரண்டு லிட்டர் நீர் சேர்த்து ஊற விடவும்.
  • அடுத்த நாள் காலை , இந்த கரைசலை எடுத்து வடி கட்டி அதனுடன் அறுபது லிட்டர் நீர் சேர்த்து பயிர்களுக்கு தெளிக்கவும்
  • சிறிது காதி சோப்பு கரைசலுடன் சேர்த்து தெளிதல் நல்ல பலன் கிடைக்கும்

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்

Related Posts

பொன்னீம் கட்டுபடுத்தும் பூச்சிகள்... இயற்கை பூச்சி விரட்டி ஆகிய பொன்னீம் பற்றி நாம் ஏற்...
இயற்கை பூச்சி விரட்டியான வேப்பஞ்சாரை தயாரிப்பது எப்படி?... "இயற்கை பூச்சி தடுப்பு தயாரிப்புகள் விவசாயிகளிடையே...
இயற்கை பூச்சி விரட்டி விவசாயத்தில் பூச்சிகளை விரட்டும் மூலிகை பூச்சி விர...
பூச்சி கொல்லியாக கோகோ கோலா! ஆந்திராவிலும் சத்திஸ்கர் மாநிலத்திலும் உள்ள விவசாய...

One thought on “இயற்கை பூச்சி விரட்டியான மூன்று இலை கரைசல் செய்முறை

  1. Mohanavel says:

    Hi we are planning to cultivate green leafy veg. Whether the above said method can be used as pesticide? If yes then when and how much can be used for 1 acre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *