இயற்கை விவசாய புத்தகங்கள்

நுண்ணுயிர் உரங்கள்
இலவச பதிப்பு

 

 

 

 

நெற் பயிருக்கு நீல பச்சை பாசி உயிர் உரம்

 

 

 

உங்கள் பிரதிகள் கிடைக்க அணுக வேண்டிய முகவரி:

பேராசிரியர், Department of Agricultural Microbiology , தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம், கோவை -641 003 தொலைபேசி:: 04226611294, ஈமெயில்:microbiology@tnau.ac.in

Related Posts

ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகள் வேண்டாம்!... ரசாயன உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்...
நெல் சாகுபடியில் செலவை குறைக்கும் உயிர் உரங்கள்... நெல் சாகுபடி செய்யும்போது உயிர் உரங்களைப் பய...
திருச்சியில் இயற்கை வேளாண் திருவிழா... வளம் குன்றாத விவசாயத்துக்கு, இயற்கை வேளாண்மையே தீர...
இயற்கை விளைபொருட்கள் அங்காடி நடத்தும் பொறியாளர் தம்பதி... சென்னையில், 'மண் வாசனை' என்ற பெயரில், இயற்கை விள...

3 thoughts on “இயற்கை விவசாய புத்தகங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *