சோள சாகுபடியில் பாரம்பரிய தொழிற்நுட்பங்கள்

 • சோளக் கதிர்களை அறுவடை செய்தபின் 2 நாள் வெயிலில் காய வைத்து, சோளமணிகளை உதிர்க்காமல் அப்படியே ‘பட்டரையில்’ சேமித்தால் தேவைப்படும்போது எடுத்து, கதிர் அடித்து, மணிகளைப் பிரித்துப் பயன்படுத்தலாம்.
 • மாறுபட்ட காலநிலையிலும், நல்ல முளைப்பு திறனைப் பெற சோள விதைகளை சாதாரண உப்பு கரைசலில் ஊற வைத்து, விதைக்கவேண்டும்.
 • சோள விதைகளை பசுமாட்டுக் கோமியத்தில் அரைமணி நேரம் ஊறவைத்து, பின் வெயிலில் உலர்த்தி விதைத்தால், வறட்சியைத் தாக்கி வளர்வதோடு கரிப்பூட்டு நோயையும் கட்டுப்படுத்தலாம்.
 • விரைவாக முளைக்கவும் தண்டு ஈ தாக்குதலை தடுக்க, போதிய அளவு சுடுநீரில் வைத்து, அதை திறந்த வெளியில் இரவு முழுவதும் ஆறும்படியாக வைத்திருக்கவேண்டும். அடுத்த நாள் விதைப்பிற்கு முன்பு, சோள விதைகளை குளிர்ந்த நீரில் சிறிது நேரம் வைத்திருந்து பின் விதைத்தால் நல்ல தரமான நாற்றுக்களைப் பெறலாம்.
 • இனப்பயிரின் ஊடே நாட்டுக் கலப்பையை ஓடவிட்டால், சராசரி செடி எண்ணிக்கை இருக்கும்படி செய்யலாம்.
 • வைகாசி – ஆனி (மே – ஜீன்) மாதத்தில் விதைத்தால், தண்டு ஈ மற்றும் துளைப்பான் தாக்குதலை தடுக்கலாம்.
 • சோளத்துடன், தட்டைப்பயிரை ஊடும்பயிர் செய்தால், தட்டைப்பயிரின் நெடி, தண்டு தாக்குதலை தடுக்கலாம்.
 • அவரையை ஊடுப்பயிர் செய்தாலும் தண்டு துளைப்பான் தாக்கம் குறையும்.
 • வேப்பம் புண்ணாக்கு கரைசலைச் சொட்டுச் சொட்டாக தண்டில் ஊற்றினால் குருத்து துளைப்பான் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தலாம்.
 • தாக்குதலிலுள்ள இலைகளின் மீது, சாம்பலைத் தூவினால் பூச்சி தாக்குதல் கட்டுப்படும்.
 • பால் பிடிக்கும் தருணத்தில் சாம்பல் தூவுவதால் கதிர் நாவாய் பூச்சி தாக்குதல் கட்டுப்படும்.
 • கொத்தமல்லியை சோளத்துடன் கலப்பு பயிராக பயிர் செய்தால் ‘ஸ்ரைகா’ எனப்படும் தொத்துக் களையை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
 • கறுப்பு துணியை நீளமான பூச்சிகள் கட்டி, நடுவயலில் வைத்தால் காக்காவை விரட்டும்.
 • தானிய சேமிப்பு பூச்சி தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்த, சோளத்துடன் சாம்பலை கலந்து வைக்கலாம்.

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்

Related Posts

சிறுநீரில் இருந்து கிடைக்கும் உரம் struvite... சிறுநீரில் இருந்து struvite எனப்படும் உரத்தை பிரித...
இயற்கை உரமான ஃயூமிக் அமிலம் விவசாயிகள் நிலங்களுக்கு இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி...
ஜீவாம்ருதம் கொடுக்கும் அதிக மகசூல்... ஆந்திராவில் உள்ள கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாய...
இயற்கை வேளாண்மை – மறைக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள்... பிப்ரவரி மாதம் வெளிவந்த நூல் ஒன்று மிக முக்கியமான ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *