பஞ்சகவ்ய தயாரிப்பு வீடியோ

பஞ்சகவ்ய தயாரிப்பதை விளக்கும் ஒரு வீடியோ படம் (ஆங்கிலத்தில்)

 

 

Related Posts

மீன் அமிலம் இயற்கை உரம் தயாரிப்பது எப்படி வீடியோ... மீன் அமிலம் இயற்கை உரம் தயாரிப்பது எப்படி - இயற்கை...
இயற்கை விவசாயத்தில் சாதித்த சாஃட்வேர் என்ஜினீயர்!... விவசாயத்துலயும் அதிகளவு வருமானம் எடுக்க முடியுங்கி...
இயற்கை விவசாயம் பற்றிய பயிற்சி... இயற்கை விஞானி திரு நம்மாழ்வார் இயற்கை வேளாண்மை பற்...
இயற்கை வேளாண்மையில் நோய் மேலாண்மை ஆராய்ச்சி முடிவுகள்... வெங்காயம் மற்றும் பூண்டுச்சாறு 0.5 சதம் (5மிலி/...

One thought on “பஞ்சகவ்ய தயாரிப்பு வீடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *