கரும்பில் குருத்தழுகல் நோய் தாக்குதல் தடுக்க வழிகள்

“கரும்பில் குருத்தழுகல் நோய் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தடுப்பு முறைகளை கையாள வேண்டும்’ என, நாமக்கல் உழவர் பயிற்சி நிலைய வேளாண் துணை இயக்குனர் நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

  • கரும்புப் பயிரை, 20 வகையான நோய்கள் தாக்கி விளைச்சளுக்கும், சர்க்கரைச் சத்துக்கும் சேதம் விளைவிக்கின்றது. அதில், முக்கியமான நோய் குருத்தழுகல் நோய்.
  • இது, மூன்று முதல் ஏழு மாத கரும்பில், அதிக அளவில் தோன்றுகிறது.

நோயின் அறிகுறிகள்

  • மஞ்சள் தேமல் நிலை, நுனி அழுகல் நிலை, கத்தி வெட்டு நிலை என மூன்று நிலைகளில் தோன்றுகிறது.
  • இளம்பயிரில் குருத்து இலைகள் ஒன்றோடொன்று பிணைந்து, புதுக்குருத்து வெளிவராமல் தடுத்துவிடும்.
  • இந்நோயின் பூசண விதைகள் காற்றினால் பரவுகின்றன.
  • மே மாதம் நடப்படும் கரும்புகளில், இந்நோய் அதிக அளவில் தோன்றுகிறது.

கட்டுபடுத்தும் முறைகள்

  • இந்நோய் தோன்றும் போது, மென்மோசெப் ஒரு லிட்டர் நீரில் மூன்று கிராம் அல்லது கார்பெண்டாசிம் ஒரு லிட்டர் நீரில் ஒரு கிராம் அல்லது காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் நீரில் இரண்டு கிராம் என்ற அளவில் கலந்து தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.
  • நோயின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, மூன்று முறை தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.
  • நோய் முற்றிய நிலையில் தாக்கப்பட்ட பயிர்களைப் பிடுங்கி எறிய வேண்டும்.

நன்றி: தினமலர்

Related Posts

கரும்பில் தாளை பூத்தலைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?... கரும்பில் நுண்ணூட்டப் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் பயி...
புளியங்குடியின் இயற்கை விவசாயி அந்தோணிசாமி... இயற்கை உழவர் புளியங்குடி அந்தோணிசாமியின் சாதனை கரு...
செம்மை கரும்பு சாகுபடி கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் "செம்மை கரும்பு சாகுபடி' ...
செங்கரும்பில் இடைக்கனு புழு தாக்குதல்... கரும்பில் இடைக்கனு புழு தாக்குதல் பற்றி ஏற்கனவே பட...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *