பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்

அனைவருக்கும் எங்கள் மனம் நிறைந்த பொங்கல் நல வாழ்த்துக்கள்

இந்த வருடம் அனைவருக்கும் நன்மையையும், மகிழ்ச்சியும், வளமும் தர எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுவோம்

 

Related Posts

பார்தேனியம் அரக்கனை ஒழிப்பது எப்படி?... பார்தேனியம்  அரக்கனை பற்றி ஏற்கனவே நாம் படித்துள்ள...
மோடியின் அமரிக்க பயணமும் மரபணு மாற்ற பயிர்களும்... UPA அரசாங்கத்தில் அமெரிக்க அரசும் இந்திய அரசும் Kn...
நெல் சாகுபடி பரப்பு 22 லட்சம் ஏக்கர் குறைவு!... உலகத்தில் எந்த சமுதாயமும் இப்படி எதிர் கொண்டிருக்க...
2015 பட்ஜெட் பற்றிய கருத்துக்கள்... 2015 வருட பட்ஜெட் சனிகிழமை மதிய நிதி துறை அமைச்சர்...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *