மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களுக்கு பிரான்ஸ் தடை

மரபணு மாற்றப்பட்ட தானியங்களுக்கும் பயிர்களுக்கும் ஐரோப்பாவில் எப்போதுமே ஆதரவு  குறைவுதான். ஆனால் அமெரிக்கா நச்சரிப்பால் ஐரோப்பா union (European Union) ஒரு நாடு மரபணு மாற்றப்பட்ட தொழிர்நுட்பதை அந்த நாடு வேண்டும் என்று ஆசை பட்டால் சாகுபடி செய்யலாம் என்று சட்டம் இயற்ற பட்டது.

அனால் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஐரோப்பாவில் உள்ள நாடுகள் Opt-out எனப்படும் விதி படி மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களை அவர்களின் நாடுகளில் தடை  செய்து வருகிறார்கள்.

புதிதாக பிரான்ஸ் நாடு இந்த லிஸ்டில் சேர்ந்துள்ளது.

ஜெர்மனியும் இதே வழியை பயன் படுத்தி மரபணு மாற்றப்பட்டபயிர்களை தடை செய்ய இருக்கிறது.

அதிக அளவி மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களை சாகுபடி செய்யும் நாடுகள் அமெரிக்க, சீன, பிரேசில் போன்ற நாடுகளே. இந்தியாவில் மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களை பற்றிய சச்சரவுகள் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறது. இவற்றை இங்கே படிக்கலாம்
இன்றைய தேதியில் மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி (பீடி) மட்டுமே அனுமதி கொடுக்க பட்டுள்ளது. உணவு பயிர்கள் field trial நிலையில் உள்ளன.

Related Posts

மரபணு மாற்றப்பட்ட தொழிற்நுட்ப பொய்கள்... மரபணு மாற்றப்படும் பயிர்களுக்கு கொடுக்க படும் நொண்...
மரபணு மாற்றப்பட்ட கடுகு கட்டு கதைகள்!... மரபணு மாற்றுப் பயிர் கட்டு கதைகளை பற்றி முன்பே ப...
வருகிறது மரபணு மாற்று கரும்பு... மத்திய அரசின் முதன்மை வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிறுவனமான...
சிறுநீரில் இருந்து கிடைக்கும் உரம் struvite... சிறுநீரில் இருந்து struvite எனப்படும் உரத்தை பிரித...

3 thoughts on “மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களுக்கு பிரான்ஸ் தடை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *