தக்காளி இலை துளைப்பான் கட்டுபடுத்தும் முறைகள்

  • தக்காளி  இலைகள் துளைக்கப்பட்டு வெண்ணிற கோடுகள் இலைகளில் காணப்படும்.
  • நாளடைவில் இலை வாடிக் காய்ந்து உதிரி விடும்.

பூச்சியின் விபரம்

இலைகளில் வெண்ணிற கோடுகள்


இலைகள் வாடிக் காய்தல

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புழு : பழுப்புநிற 2மிமீ நீளமுள்ள கால்கள் இல்லாத புழுக்கள்.
கூட்டுப்புழு : வளைக்கோடுகளில் மஞ்சள் நிற கூட்டுப்புழு காணப்படும்.
முதிர்பூச்சி : வெளிர் மஞ்சள் நிற ஈக்கள்.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்

  • துளைக்கப்பட்ட இலைகளை சேகரித்து அழிக்கலாம்.
  • வேப்பங்கோட்டை வடிநீர் 3 சதம் தெளிக்க வேண்டும்.

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்

Related Posts

தக்காளியில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தவிர்ப்பு வழிகள்... தக்காளி சாகுபடியில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தவிர்க்...
துல்லிய தக்காளி சாகுபடி வீடியோ... துல்லிய தக்காளி சாகுபடி அனுபவம் பற்றிய ஒரு வீடியோ ...
தக்காளியில் இலை துளைப்பான் தக்காளியில் இலை துளைப்பான் தாக்குதலின் அறிகுறிகள்:...
தக்காளி பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகள்: புரோடினியா... தாக்குதலின் அறிகுறிகள்:இளம்புழுக்கள...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *