தென்னை சாகுபடியில் புதிய தொழில் நுட்பம்

தென்னை சாகுபடியில் புதிய தொழில் நுட்பம்- வறட்சியில் இருந்தும் பூச்சி தாக்குதல் இருந்தும் காப்பாற்றும் சோற்று கற்றாழை ஒரு வீடியோ..

நன்றி: RSGA Kannivadi

Related Posts

புதிய தென்னை பயிர் த.வே.ப.க. தென்னை ஏ.எல்.ஆர்.(சி.என்)3 இளநீருக்கு...
கொய்யாவில் கவாத்து செய்தல் வீடியோ... கொய்யாவில் கவாத்து செய்தல் வீடியோநன்றி: R...
‘நமக்கு நாமே’ நாமே பறித்து கொள்ளலாம் தேங்காய்... ஒரு பக்கம் தென்னை மரங்கள் அதிகரித்து வந்தாலும், அவ...
இளநீர் உற்பத்தியை அதிகரிக்க தென்னையில் குட்டை ரகம்... ""தமிழகத்தில் முதல்முறையாக இளநீர் உற்பத்தியை அதிகர...

One thought on “தென்னை சாகுபடியில் புதிய தொழில் நுட்பம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *