திருந்திய நெல் சாகுபடியில் உர மேலாண்மை

திருந்திய நெல் சாகுபடி முறையில் குறைந்த இடுபொருட்களின் மூலம், அதிக மகசூல் பெறலாம்.

  • சாதாரண நெல்நடவில் மொத்த நீர்த்தேவை, 1200 மி.மீ., எனில் திருந்திய சாகுபடியில் பாதியளவு போதும்.
  • இலை வண்ண அட்டையை பயன்படுத்தி, தேவைக்கேற்ப தழைச்சத்து இடவேண்டும்.
  • வெள்ளைப் பொன்னிக்கு 3ம் எண், மற்ற ரகங்களுக்கு 4ம் எண்ணுடன் நிறத்தை ஒப்பிட வேண்டும்.
  • அட்டை எண் 4க்கு குறைவாக இருந்தால், ஒரு எக்டேருக்கு 30 கிலோ அளவில் தழைச்சத்தும், தண்டு உருளும் பருவத்தில் பாதியளவு சாம்பல் சத்தும் இட வேண்டும்.
  • நிலத்தில் சீரான நீர் இருக்கும் போது, நட்ட 10, 20, 30, 40ம் நாட்களில் களைக்கருவி கொண்டு, பயிரின் ஊடே குறுக்கும், நெடுக்குமாக களையை மண்ணில் மடக்கி விட வேண்டும்.
  • காற்றோட்டம் அதிகமாவதுடன், தண்ணீர், உரச்சத்துக்கள் நெற்பயிருக்கு கூடுதலாக கிடைக்கும்

இவ்வாறு  மதுரை நீர் மேலாண்மை பயிற்சி நிலைய, வேளாண் துணை இயக்குனர் (பொறுப்பு) ராமநாதன் அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்

நன்றி: தினமலர்

Related Posts

திருந்திய நெல் சாகுபடி முறை குறைவான தண்ணீ ரில், அதிக விளைச்சலை அள்ளும் நெல் சா...
ராஜராஜன் 1000 சாகுபடி டிப்ஸ் "ராஜராஜன் 1000" என்ற செம்மை நெல் சாகுபடி விவசாயிகள...
தமிழ் நாட்டில் அரிசி புதிய மகசூல் சாதனை... ஒரு பக்கம் விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளான மின் தட்டுப்...
திருந்திய நெல் சாகுபடியில் நாற்று நடவு நுட்பங்கள்... திருந்திய நெல் சாகுபடி நாற்றங்கால் அமைப்பது குறித்...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *