பயறு அதிக மகசூல் பெறும் வழிமுறைகள்

பயறுபயிர்களில் அதிக மகசூல் பெறும் வழிமுறைகள் பற்றி தென்காசி வேளாண்மை அலுவலர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

– பயறு வகை பயிர்களில் இமிடாகுளோபிரிட் மருந்து ஒரு கிலோ விதைக்கு 5 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்வதால் தண்டு ஈ தாக்குதலிலிருந்து பயிர்கள் பாதுகாக்கப்படும்.

– பயறு வகை பயிருக்கு ரைசோபியம் மற்றும் பாஸ்போ பாக்டீரியா தலா ஒரு பாக்கெட் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்வதாலும் இதே பயன் கிடைக்கும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: தினமலர்

Related Posts

பயறு பயிர்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக் கரைசல்... பயறு வகைகளில் புரதச்சத்து (20-24 சதம்) இருக்கின...
கூடுதல் லாபம் தரும் பயறு வகைப் பயிர்கள்!... தமிழகத்தில் நிகழ் சம்பா பருவத்தில் வரப்பு பயிராக ப...
பயறு வகை சாகுபடி பயறுவகைப் பயிர்களில் இருந்து மனித வளர்ச்சிக்குத் த...
பயறு ஒன்டர் – பயறுகளுக்கான ஒரு பூஸ்டர்... தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலைகழத்தின் தேசிய வேளாண் அற...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *