வாழை தொழிற்நுட்ப பயிற்சி

வாழை தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் (NRCB) வாழை, வாழை நார் பிரித்தெடுத்தல், கைவினை பொருட்கள் தயாரித்தல் மற்றும் பிந்திய அறுவடை கையாளுதல், பழுக்க வைக்கும் உத்திகள்
மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் மீது பயிற்சி திட்டங்களை அளிக்க இருக்கிறது.

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பு பற்றிய  ஜூலை 11 முதல் 16 வரை நடக்கும்

வாழை நார் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் தயாரித்தல் கைவினை பொருட்கள் மீது பயிற்சி ஜூலை 26 மற்றும் 28 ஜூலை இடையே நடக்கும்.

ஏற்றுமதி வாழை, அறுவடை கையாளுதல் மற்றும் பழுக்க நுட்பங்கள் ஆகஸ்ட் 9 மற்றும் 12 இடையே நடத்தப்படும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு அணுகுவீர்:

M.M. Mustaffa, இயக்குனர், National Research Center for Banana, Tiruchy, தொலைபேசி எண் :04312618106

நன்றி: ஹிந்து நாளிதழ்

Related Posts

மண் பரிசோதனை செய்வது எப்படி? விவசாயிகள் அதிக அளவில் விளைச்சல் கிடைக்க பயிருக்கு...
முப்போகம் பலன் தரும் திசு வாழை... விவசாயத்தை பெரிதாக நினைத்து வாழ்ந்த விவசாயிகள் எல்...
வானகம் பண்ணையில் இயற்கை வாழ்வியல் பயிற்சி... வானகம் பண்ணையில் இயற்கை வாழ்வியல் பயிற்சிமுன்ப...
நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகள் பராமரிப்பு இலவசப் பயிற்சி... நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் நாட்டுக...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *