இயற்கை முறை பருத்தி சாகுபடி வீடியோ

பருத்தி பயிர் பூச்சி கொல்லிகள் அதிகம் பயன் படுத்த படும் ஒரு பயிர். இந்த பயிரில் பூச்சி கொல்லி கட்டுபடுத்த என்று மரபணு மாற்ற பட்ட பருத்தி (Bt cotton) வந்தது. பருத்தி சாகுபடியில் பூச்சி கொல்லி செலவிலும், மரபணு மாற்றப்பட்ட விதை செலவிலும் கடனாளி ஆகி தற்கொலை செய்து கொண்ட விதர்பா விவசாயிகள் ஏராளம்.

இந்த நிலையில். இயற்கை விவசாயம் மூலம் பருத்தி சாகுபடி செய்ய  முடியும் என்று உலகத்திற்கு நிருபணம் இங்கே தமிழகத்தில் ஆகி இருக்கிறது. இயற்கை விவசாய பருத்தி சாகுபடி பற்றிய வீடியோ இங்கே

இயற்கை பருத்தி சாகுபடி

 

நன்றி: யூடூப்

Related Posts

வெங்காயம், தென்னை மற்றும் பருத்தி சாகுபடி பயிற்சி... நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில், வரும், 2016 ...
பருத்தியில் மாவு பூச்சி பருத்திப் பயிரில் எறும்புகள் நடமாட்டம் இருக்கிறத...
பருத்தியில் மகசூல் இழப்பைத் தவிர்க்கும் வழிகள்... பருத்தியில் பூச்சிகள் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தும்...
பருத்தி பயிரில் சட்டிக் கலப்பை உழவு அவசியம்!... பருத்தி பயிரில் சட்டிக் கலப்பை மூலம் உழவு செ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *