கோகோ கோலா பூச்சி கொல்லி வீடியோ

கோகோ கோலா பானம் பூச்சி கொல்லியாக பயன் படுத்தவது பற்றிய ஒரு வீடியோ இதோ..

Youtube video

 

Related Posts

வசம்பு – பூச்சிவிரட்டி பசுமை தாயகத்தில் இயற்கை வழி பூச்சி விரட்டிகளை பற்ற...
வேளாண்மையில் வேம்பு விவசாயிகள் பொதுவாக பூச்சி நோய்களை கட்டுப்படுத்த ப...
பொன்னீம் பூச்சிக்கொல்லி மூலம் கட்டு படுத்த முடியும் பூச்சிகள்... இயற்கை பூச்சி கொல்லி ஆகிய பொன்னீம் பற்றி நாம் ஏற்க...
மூலிகைப் பூச்சி விரட்டி! பூச்சி தாக்குதலால் பாதிப்பு வந்தால் ரசாயன மருந்துக...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *