கோகோ கோலா பூச்சி கொல்லி வீடியோ

கோகோ கோலா பானம் பூச்சி கொல்லியாக பயன் படுத்தவது பற்றிய ஒரு வீடியோ இதோ..

Youtube video

 

Related Posts

புதிய உயிரி பூச்​சிக்​கொல்லி அறிமுகம்... புதுச்சேரி  காமராஜர் வேளாண் அறிவியல் நிலையம் உயிரி...
பொன்னீம் பூச்சிக்கொல்லி மூலம் கட்டு படுத்த முடியும் பூச்சிகள்... இயற்கை பூச்சி கொல்லி ஆகிய பொன்னீம் பற்றி நாம் ஏற்க...
நெற்பயிரில் இயற்கை பூச்சி கட்டுப்பாடு... "நெற்பயிரை அதிகளவில் தாக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படு...
இன்னொரு இயற்கை பூச்சி கொல்லி பசுமை தமிழகத்தில் பல வகை இயற்கை பூச்சி கொல்லிகளை ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *