குழித்தட்டு முறையில் மஞ்சள் நாற்று உற்பத்தி

மஞ்சள் சாகுபடி செய்து வரும் வடிவேல் குழித்தட்டு முறை விளக்குகிறார்.

 • தக்காளி, கத்திரி நாற்றுகளுக்கு பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் குழித்தட்டுகளை பயன்படுத்தலாம்.
 • 35 நாட்களில் நாற்றுகளை நடவு செய்யலாம்.
 • பொதுவாக ஏக்கருக்கு 1000 கிலோ விதை மஞ்சள் தேவைப்படும்.
 • குழித்தட்டு முறையில் ஏக்கருக்கு 170 கிலோ விதை மஞ்சள் போதுமானது.
 • அதன்படி விதை மஞ்சளுக்கு ரூ.3400 மற்றும் குழித்தட்டுக்கள், இயற்கை உரம் போன்ற செலவுகளுக்கு 6000 ரூபாய் வரை தான் செலவு.
 • ஆனால் நேரடி விதைப்பில் ரூ.20,000/- வரை செலவாகும்.
 • குழித்தட்டு நாற்றுகளை நிழல் வலை அமைத்துத்தான் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. தோட்டத்தில் உள்ள மர நிழலிலும் வளர்க்கலாம்.
 • ஏக்கருக்கு சுமார் 32 ஆயிரம் நாற்றுகள் தேவைப்படும்.
 • ஒரு செடியில் இருந்து சுமார் 500 கிராம் வரை விளைச்சல் பெற்றுள்ளனர்.
 • அதன்படி ஏக்கருக்கு 45 குவிண்டால் விளைச்சல் கிடைக்கும். நேரடி நடவு முறையில் சுமார் 25 குவிண்டால் அளவுக்குத் தான் கிடைக்கும்.
 • தொடர்புக்கு – போன்: 09944033055

நன்றி: தினமலர் 

Related Posts

மஞ்சள் அமோக விளைச்சல் தரும் பிரதிபா ரகம்... தமிழகத்தில் பரவலாகப் பயிரிடப்பட்ட ரகங்களுக்குப் பத...
மஞ்சள் பயிரில் அதிக மகசூல் தொழிற்நுட்பங்கள்... மஞ்சள் பயிரில் மகசூல் அதிகரிக்க தொழில் நுட்ப முறைக...
இயற்கை விவசாயம் மூலம் மஞ்சள் சாகுபடியில் சாதனை!... ஒரே செடியில் ஏழு கிலோ மஞ்சள், ஒரு ஏக்கரில் 40 டன்...
மஞ்சளில் ஒருங்கியணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு...  செதில் பூச்சி :இவை மஞ்சளின் கிழங்குப் பகுதியின...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *