மேடை: கனகாம்பரம் விதை தேவை

எமக்கு கனகாம்பரம் விதை தேவை எங்கு வாங்குவது என்று விவரங்கள் தரவும்

,அலை பேசி எண் 9688823331

ஈமெயில்: veerasusai@gmail.com

அறிவிப்பு: இந்த சேவை மூலம் நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பசுமை தமிழகம் பொறுப்பாகாது.

Disclaimer: Pasumai tamizhagam is not responsible for any decisions you make with the information here. The idea of this service is to share information only.

Related Posts

மேடை: வாழை இலை கருகல் நோய் வாழை இலை கருகல் நோய் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும். ...
மேடை: நாட்டு கோழி வளர்ப்பு தகவல்கள்... நான் நாட்டு கோழி வளர்க்க ஆசைப்படுகிறேன் அதற்கு எப்...
தேவை: டீசல் மோட்டர் விலை விவரம்... borewell போட்டு மின்சாரமில்லாம  நீர் பாய்ச்ச டீசல்...
மேடை: வெங்கயத்தில் நுனிகருகல் நோய் இயற்கை பூச்சி விரட்டி... வெங்கயத்தில் எற்படும் நுனிகருகல் நோய்க்கு இயற்கை ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *