மேடை: செடிகள் விற்பனைக்கு

என்னிடம் அதிகம் அடினீயம்செடிகள் ஜாதிமுல்லை செம்பருத்தி இன்னும் பல செடிகள்
விற்பனைக்குஇருக்கிறது. தேவைப்பட்டால் அனுகவும்

அனுப்பியவர்:ஸ்வாமி
ஈமெயில் விலாசம: swamy.bgm49@gmail.com

அறிவிப்பு: இந்த சேவை மூலம் நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பசுமை தமிழகம் பொறுப்பாகாது.

Disclaimer: Pasumai tamizhagam is not responsible for any decisions you make with the information here. The idea of this service is to share information only.

Related Posts

தேவை: தேன் பெட்டி விலை மற்றும் கிடைக்கும் இடம்... தேன் பெட்டி விலை மற்றும் கிடைக்கும் இடம் தெரிவிக்க...
மேடை: தேவை விவசாய நிலம் மா, நெல்லி, தென்னை விவசாயம் செய்ய 3-5 ஏக்கர் நிலம்...
தேவை: முள்ளங்கி விதை எங்கு கிடைக்கும்?... ஈரோட்டி முள்ளங்கி விதை எங்கு கிடைக்கும்.. வீட்டு த...
தேவை: மல்லிகை நாற்று விவரங்கள்... மல்லிகை நாற்று தேவை. எங்கே கிடைக்கும் கேட்பவர் - ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *