மேடை: மிளகு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் முகவரி தேவை

மிளகு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் முகவரி (அ) தொடர்பு எண் தேவை .

கேட்பவர் : வினோத் குமார்
ஈமெயில் விலாசம்: s.j.i.vinoth@gmail.com

அறிவிப்பு: இந்த சேவை மூலம் நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பசுமை தமிழகம் பொறுப்பாகாது.

Disclaimer: Pasumai tamizhagam is not responsible for any decisions you make with the information here. The idea of this service is to share information only.

Related Posts

தேவை: நாட்டு விதைகள் ஐயா, நான் வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜா தாலுக்கா அம்மூர்...
தேவை: முள்ளங்கி விதை எங்கு கிடைக்கும்?... ஈரோட்டி முள்ளங்கி விதை எங்கு கிடைக்கும்.. வீட்டு த...
மேடை: தேவை விவசாய நிலம் மா, நெல்லி, தென்னை விவசாயம் செய்ய 3-5 ஏக்கர் நிலம்...
மேடை – அறிமுகம் பசுமை தமிழகத்தில் புதிதாக  மேடை எனும் பகுதியை ஆரம்...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *