மேடை: வல்லாரை கீரை கட்டுகள் தேவை

வல்லாரைக் கீரை 300 கட்டுகள் வேண்டும்.

Karthikeyan
9791440403

அறிவிப்பு: இந்த சேவை மூலம் நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பசுமை தமிழகம் பொறுப்பாகாது.

Disclaimer: Pasumai tamizhagam is not responsible for any decisions you make with the information here. The idea of this service is to share information only.

Related Posts

மேடை: நார் பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரம்... ஐயா வாழை நார் பிரித்தெடுக்கும் தொழில் செய்ய நான் ஆ...
மேடை: கத்தரிகாய் மலட்டுசெடி ஆவதை தடுக்க வழி... கத்தரிகாய் மலட்டுசெடி ஆவதை தடுக்க வழிகளை தெரிந்து ...
மேடை: கனகாம்பரம் விதை தேவை எமக்கு கனகாம்பரம் விதை தேவை எங்கு வாங்குவது என்று ...
மேடை – அறிமுகம் பசுமை தமிழகத்தில் புதிதாக  மேடை எனும் பகுதியை ஆரம்...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *