மேடை: வாழை இலை கருகல் நோய்

வாழை இலை கருகல் நோய் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்.

கேட்பவர் ஆல்பர்ட் அந்தோணி. ஈமெயில் விலாசம்: antojogi@gmail.com

அறிவிப்பு: இந்த சேவை மூலம் நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பசுமை தமிழகம் பொறுப்பாகாது.

Disclaimer: Pasumai tamizhagam is not responsible for any decisions you make with the information here. The idea of this service is to share information only.

 

 

Related Posts

மேடை: தேவை பவர் டில்லர் விவரம் எனது தென்னந்தோப்பில் வட்ட பாத்தி மற்றும் களை எடுக்...
மேடை: தேவை விவசாய நிலம் மா, நெல்லி, தென்னை விவசாயம் செய்ய 3-5 ஏக்கர் நிலம்...
மேடை: செடிகள் விற்பனைக்கு என்னிடம் அதிகம் அடினீயம்செடிகள் ஜாதிமுல்லை செம்பரு...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *