உவர் மண்ணை சீர்படுத்தும் வழிகள்

உவர் மண்ணை சரி செய்யும் வழிமுறைகள்

  • விதையைக் கடினப்படுத்துதல் (10 மில்லி  மோலார் சோடியம் குளோரைடு)
  • ஜிப்சம் இடுதல்
  • எக்டருக்கு 6.25 டன் அளவில் தக்கைப் பூண்டை வயலிலேயே மடக்கி உழுத பின்பு விதைத்தல்
  • 0.5 பிபிஎம் பிராசினோலைடு வளர்ச்சி ஊக்கியைத் தெளித்தல்
  • டீஏபி 2 சதவீதம் மற்றும் 1 சதவீத பொட்டாசியம் குளோரைடு ஆகியவற்றை முக்கியத் தருணங்களில் தெளிக்கவேண்டும்.
  • 100 பிபிஎம் சலிசிலிக் அமிலத்தை தெளித்தல்
  • 40 பிபிஎம் என்ஏஏயை தெளிப்பதன் மூலம் பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் மொட்டுக்கள் முதிர்ச்சியடையும் முன்னரே உதிர்வது தடுக்கப்படுகிறது.
  • பரிந்துரைக்கப்பட்ட நைட்ரஜன் அளவை விட 25 சதவீதம் அதிகமாக இடுதல்.
  • நைட்ரஜன் மற்றும் பொட்டாசியம் உரங்களைப் பிரித்து வெவ்வேறு பருவங்களில் இடுதல்.
  • பிபிஎப்எம் @ 106 என்ற நுண்ணுயிரியை இலைவழித் தெளித்தல்.

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்

பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் இங்கே டவுன்லோட் செய்யவும்

Related Posts

பூச்சி கொல்லியான வேம்புக்கே எமன்!...  இயற்கை பூச்சிவிரட்டி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக வேப...
பசுமை தமிழகத்தை மொபைல் போனில் படிப்போர்க்கு... பசுமை தமிழகத்தை மொபைல் போனில் படிப்போர்க்கு -ந...
ரசாயன உரங்கள் பயன்பாடு – தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இரண்டாம் இடம்... திண்டுக்கல் மாவட்ட வேளாண்துறை, கோவை பாக்ட் உர நிறு...
தானே புயல் தாக்குதல்: பயிர்களுக்கான நிவாரண தொகை... தானே புயலால் பாதித்த பயிர்களுக்கான நிவாரண தொகை விவ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *