கரும்பில் இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை

கரும்பு நுனிகுருத்துப் புழு:
மேலாண்மை:

 • கோ 312, கோ 421, கோ 661, கோ 917 மற்றும் கோ 853 போன்ற எதிர்ப்புத்திறனுள்ள இரகங்களைப் பயிரிடுதல்.நடவு : டிசம்பர் – ஜனவரி
 • இடைப்பயிர் (ஊடுபயிர்) : தக்கைப் பூண்டு
 • தேவையான நீர்ப் பாசனம்.
 • காய்ந்த நடுக்குருத்தினை எடுத்து அழித்தல்.
 • ஸ்டம்பியோப்சிஸ் இன்பரன்ஸ் என்ற ஒட்டுண்ணியை ஹெக்டருக்கு 125 (பெண்) என்ற எண்ணிக்கையில் வயலில் விடவும்.

இடைகணுப் புழு:
மேலாண்மை:

 • எதிர்ப்புத்திறனுள்ள இரகங்கள்: கோ 975, கோ 7304, மற்றும் கோ 46
 • முட்டைகளை சேகரித்து அழித்தல்
 • சோகை உரிப்பு : 150 மற்றும் 210 வது நாட்களில்
 • தேவைக்கு அதிகமான உர பயன்பாட்டைத் தவிர்த்தல்.
 • முட்டைகளைத் தாக்கும் டிரைக்கோகிரம்மா கைலோனிஸ் ஒட்டுண்ணியை 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நட்ட 4 ம் மாதத்திலிருந்து 6 முறை ஹெக்டருக்கு 2.5 சிசி என்ற அளவில் பயன்படுத்துதல்.

மேல் தண்டுதுளைப்பான்:
மேலாண்மை:

 • எதிர்ப்புத்திறனுள்ள இரகங்கள்: கோ 419, கோ 745, மற்றும் கோ 6516
 • தாங்கும் திறனுள்ள இரகங்கள்: கோ 859, கோ 1158, மற்றும் கோ 7224
 • முட்டைகளை சேகரித்து அழித்தல்
 • முட்டை ஒட்டுண்ணி: டிரைக்கோகிரம்மா மைனூட்டம்
 • புழுப் பருவ ஒட்டுண்ணி: கொனியோகஸ் இன்டிகஸ்
 • கூட்டுப்புழு ஒட்டுண்ணி: டெட்ராடிக்கஸ் அய்யாரி

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்

 

 


பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *