மொபைல் போனில் படிக்கும் போது, Font அளவை அதிகரிக்க வழிகள்..

நீங்கள் பசுமை தமிழகத்தை  மொபைல் போனில் படிக்கும் போது, பான்ட் Font (எழுத்து) அளவை அதிகரிக்க வழிகள்:

1. நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு பிரௌசர்  (Android Browser) பயன் படுத்தினால்:

android1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


android2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


android3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


android4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


android5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. நீங்கள் கிரோம் பிரௌசர் பயன் படுத்தினால்:

chrome1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


chrome2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


chrome3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


chrome4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. நீங்கள் UC பிரௌசர் பயன் படுத்தினால்:

uc1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


uc2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


uc3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


uc4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


uc5


பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *