வாழையில் ஊட்டச்சத்து

சேரன்மகாதேவி தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் தி.சு. பாலசுப்பிரமணியன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

வாழைக்கு வழங்கும் ஊட்டச்சத்துக்களை பேரூட்டங்கள், நுண்ணூட்டங்கள் என இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

வாழைக்கு தழை, மணி, சாம்பல், சத்துக்கள் ஆகிய பேரூட்டங்களும், கால்சியம், மக்னீசியம், கந்தகம், மாங்கனீசஸ், துத்தநாகம், இரும்பு, தாமிரம், போரான் ஆகிய நுண்ணூட்டங்களும் தேவைப்படுகிறது. இதில் பேரூட்டங்கள் அதிகளவிலும், நுண்ணூட்டங்கள் குறைந்த அளவிலும் தேவைப்படுகின்றன

தழைச்சத்து குறைபாடு அறிகுறிகள்:

 • வாழைப் பயிரில் எல்லா இலைகளும் வெளிறிய பச்சை நிறத்தில் காணப்படும்.
 • இலையில் நடுநரம்பு, இலைக்காம்பு, இலை உறைகள் மற்றும் தண்டுப்பகுதி இளஞ்சிகப்பு நிறத்தில் காணப்படும்.இலைகள் வெளிவருவது தாமதப்படும்.
 • இலைகளுக்கு இடையே இடைவெளி குறைவாக காணப்படும்.
 • தார்கள், காய்களின் அளவு சிறியதாகவும், தரம் குறைந்தும் இருக்கும்.
 • அறிகுறி தெரிந்தவுடன் 100 கிராம் யூரியாவை ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் இட்டு நன்கு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.

மணி்ச்சத்து குறைபாடு அறிகுறிகள்:

 • மரத்தின் வளர்ச்சி குன்றிக் காணப்படும். வேர் வளர்ச்சி இருக்காது.
 • முதிர்ந்த நிலையில் ரம்ப பற்களின் அமைப்பு போன்று ஓரங்களில் பசுமையற்று காணப்படும்.
 • இளம் இலைகள் நீலப்பச்சை நிறத்தில் இருக்கும்.
 • இந்த அறிகுறிகள் தெரிந்த உடன் ஒரு மரத்திற்கு 50 கிராம் டி.ஏ.பி. உரத்தையோ, அல்லது 300 கிராம் சூப்பர் பாஸ்பேட் உரத்தையோ குழிப்பறித்து இட்டு உரங்கள் கரையும் அளவுக்கு நன்கு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.

சாம்பல்சத்து குறைபாடு:

 • அடி இலைகள் சீக்கிரமாக மஞ்சளாக மாறிக் காய்வது, சாம்பல் சத்து பற்றாக்குறையின் மிக முக்கிய அறிகுறி.
 • அடி இலையின் நுனி மற்றும் ஓரங்கள் மஞசளாக மாறி, பின் இலையின் உட்புறமாக நடுநரம்பு நோக்கிப் பரவி, இலை முழுவதும் மஞ்சள் நிறமாக மாறுவதுடன் இலைகள் வாடி இறந்து விடுகின்றன.
 • இதனால் காய்களின் எண்ணிக்கை குறையும். காய்கள் சிறுத்தும் தரம் குறைந்து காணப்படும்.
 • இந்த அறிகுறி தெரிந்ததும் ஒரு லிட்டர் நீரில் 10 கிராம் என்ற அளவில் பொட்டாசியம் சல்பேட் கலந்து, ஒட்டும் திரவம் கலந்து தெளிக்கலாம். அல்லது ஒரு மரத்திற்கு 225 கிராம் மூரேட் ஆப் பொட்டாஷ் உரத்தை 125 கிராம் யூரியாவுடன் கிண்ணம் பறித்து இட்டு நீர் பாய்ச்சலாம்.

நுண்ணூட்டங்கள்:

கால்சியம்சத்து குறைபாடு:

 • இலைகள் உருமாறி, இலைப் பரப்பு குறைந்து ஈட்டு போன்று காணப்படும்.
 • இலைகளின் ஓரங்களில் காய்ந்தும், நரம்புகள் தடித்தும் இருக்கும்.
 • ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் 50 கிராம் நீர்த்த சுண்ணாம்பை மண்ணில் இட்டு நன்கு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.

மக்னீசியம்சத்து குறைபாடு:

 • இலைக் காம்பின் அடிப்புறம், இலை நடுநரம்பு ஆகிய பகுதிகளில் ஊதா கலந்த நீலம் மற்றும் பழுப்பு நிறத்தட்டுகள் காணப்படும்.
 • தண்டில் இருந்து இலை உறைகள் பிரிந்து காணப்படும். ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் 25 கிராம் மக்னீசியம் சல்பேட் இட்டு, உடன் நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.

கந்தகச்சத்து குறைபாடு:

 • நடுக்குருத்து இலை மஞ்சளாகவோ, வெள்ளையாகவோ காணப்படும்.
 • இலைகள் மென்மையாகவும், மிகவும் பலமற்றதாகவும், எளிதில் கிழிந்து விடக்கூடியதாகவும் இருக்கும்.
 • மரத்தின் வளர்ச்சி குன்றி, தார்கள் மிகச் சிறியதாகவும், முற்றிலும் நீளாமல் குட்டையாக காணப்படும்.
 • மரம் ஒன்றிக்கு கந்தகச் சத்து 15 சதவிகிதம் உள்ள காம்பளக்ஸ் உரம் 20 கிராம் அல்லது 100 கிராம் அம்மோனியம் சல்பேட் உரமிட்டு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.

துத்தநாகச் சத்து குறைபாடு:

 • இலைகள் வெள்ளையாகவும், இளம் இலைகள் மிகச் சிறியதாகவும், காய்களின் நிறம் வெளிறிய பச்சை நிறத்திலும் திருகிய, சிறியதாக காணப்பட்டால், மரம் ஒன்றிக்கு 15 முதல் 30 கிராம் துத்தநாக சல்பேட் இட்டு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.
 • மாங்கனீஸ் சத்துகள் குறைந்து காணப்பட்டால் ஏக்கருக்கு 16 கிலோ மாங்கனீஸ் சல்பேட் இட்டு நீர் பாய்ச்சலாம்.
 • அல்லது ஒரு லிட்டரில் 5 கிராம் மாங்கனீஸ் சல்பேட்டை ஒட்டும் திரவத்தில் கலந்து இலை வழியாக தெளிக்கலாம்.
 • இளம் இலைகள் மஞ்சளாகவோ, வெள்ளையாகவோ இரும்புச் சத்து குறைந்து காணப்பட்டால், ஒரு லிட்டரில் 5 கிராம் இரும்பு சல்பேட்டை, ஒட்டும் திரவத்தில் கலந்து இலைவழி தெளிக்கலாம்.
 • தாமிரச்சத்து குறைபாடுகள் இருந்தால் ஒரு லிட்டரில் 5 கிராம் தாமிர சல்பேட்டை, ஒட்டும் திரவம் கலந்து இலை வழியாக தெளிக்கலாம்.
 • போரான் சத்து குறைபாடுகள் காணப்பட்டால், சோடியம் டெட்ரா போரேட் என்ற போராக்ஸ் உப்பை, மரம் ஒன்றிக்கு 25 கிராம் அளவில் மரத்தை சுற்றி மண்ணில் இட்டு நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.
 • விவசாயிகள் வாழைப் பயிரில் சத்துக் குறைபாடுகளின் அறிகுறிகள் தென்பட்டதும், பயிர் மாதிரி உடன் அருகில் இருக்கும் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை அணுகி குறைபாட்டை உறுதி செய்வதுடன் உரிய பரிந்துரை பெற்று, அதன்படி செயல்பட்டு வாழை சாகுபடியில் அதிக மகசூல் பெற வேண்டுகிறோம் என்றார் அவர்.

நன்றி: தினமணி


பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

One thought on “வாழையில் ஊட்டச்சத்து

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *