எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை இலவச பயிற்சி

எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை இலவச பயிற்சி  பயிற்சி நடைபெறும் நாள் மேலும் படிக்க..

எண்ணெய்பனை சாகுபடியால் நல்ல வருவாய்

பாமாயில் எண்ணெய்ப்பனை சாகுபடி செய்து மாதம் ரூ.1.50லட்சம் வருவாய் ஈட்டுகிறார், தேனியைச் சேர்ந்த மேலும் படிக்க..

எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்தி

எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்திக்கான நவீன தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சி மேலும் படிக்க..