புதிய தொழில்நுட்பத்தில் அதிக காளான் உற்பத்தி முயற்சி

ராமநாதபுரத்தில் புதிய நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, இயற்கை வேளாண்மை முறையில் காளான் சாகுபடி துவக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க..

சிப்பி,பால் காளான் வளர்ப்பில் புதிய தொழிற்நுட்பங்கள் பயிற்சி

சிப்பி மற்றும் பால் காளான் வளர்ப்பில் புதிய தொழிற்நுட்பங்கள் பயிற்சி   இடம்: மேலும் படிக்க..

காளான் வளர்ப்பு, அறுவடை பின் சார்ந்த தொழிற்நுட்பங்கள் பயிற்சி

காளான் வளர்ப்பு மற்றும் அறுவடை பின் சார்ந்த தொழிற்நுட்பங்கள் பயிற்சி இடம்: க்ரிஷி மேலும் படிக்க..

ஈரோடு க்ரிஷி விக்யான் கேந்திராவில் இலவச பயிற்சிகள்

ஈரோடு க்ரிஷி விக்யான் கேந்திராவில் 2015 அக்டோபர் நடக்கும் இலவச  பயிற்சிகள் பற்றிய மேலும் படிக்க..

தென்னை நார்க்கழிவுகளை கழிவுகளை பணமாக்க..

சிப்பிக்காளான் பூசண வித்துக்களைக் கொண்டு, பண்ணைக் கழிவுகளை பயனுள்ள எருவாக மாற்ற முடியும். மேலும் படிக்க..

இலவச காளான் வளர்ப்பு பயிற்சி

நீடாமங்கலம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் திருவாரூர் மாவட்டம் மற்றும் சுற்றியுள்ள மாவட்ட விவசாயிகள் மேலும் படிக்க..

கிருஷ்ணகிரியில் காளான் வளர்ப்பு இலவச பயிற்சி

கிருஷ்ணகிரியில் இளைஞர்களுக்கு காளான் வளர்ப்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்ததுதல் குறித்து இலவச பயிற்சி வழங்கப்பட மேலும் படிக்க..

காளான் வளர்ப்பில் பூச்சி, நோய் நிர்வாகம்

சிப்பிக்காளான் படுக்கைகளில் பச்சைப்பூசணம், பாக்டீரியா அழுகல் நோய் ஆகியவை அதிக ஈரப்பதத்தின் காரணமாக மேலும் படிக்க..