பறவைகளை கண்டு பதறும் சூரிய காந்தி விவசாயிகள்!

சூரியகாந்திப் பூ, உலகம் முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளால் பரவலாக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. சூரியகாந்தி மேலும் படிக்க..

வேளாண் பயிர்களில் வளர்ச்சி ஊக்கிகளின் பயன்பாடுகள்

பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகள் விளைவுகள் நெல் ஜிப்ரலிக் அமிலம் (ஜிஏ) டிரையாகான்டனால் (1000 மேலும் படிக்க..

சூரியகாந்தியில் பச்சைக் காய்ப் புழு

சூரியகாந்தியில் பச்சைக் காய் புழுவின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து வேளாண் இணை இயக்குநர் மேலும் படிக்க..

சூரியகாந்தி, எள் சாகுபடி பயிற்சி

நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் சூரியகாந்தி, எள் மற்றும் ஆமணக்கு சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த மேலும் படிக்க..

சூரியகாந்தியில் பூச்சி மேலாண்மை

சூரியகாந்தியில் பூச்சி மேலாண்மை செய்வது குறித்து வேளாண்துறை சார்பில் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் மேலும் படிக்க..

சூரியகாந்தியில் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை

சூரியகாந்தியில் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை பருவம் ஒரு எக்டருக்கு இடவேண்டிய சத்துக்கள் (கிலோ) மேலும் படிக்க..

குறைந்த தண்ணீர் பயன்பாட்டில் சூரியகாந்தி சாகுபடி

தொடரும் வறட்சி, குறைந்து வரும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மேலும் படிக்க..

சூரியகாந்தியில் விதைப்பிடிப்பை அதிகரிக்க வழிகள்

சூரியகாந்தி ஓர் அயல் மகரந்த சேர்க்கைப் பயிராகும்.  இந்த மகரந்த சேர்க்கையை ஊக்குவித்தால் மேலும் படிக்க..

சூரியகாந்தி காக்கும் முறை

சூரியகாந்தியை இலை வண்டுகள், புழுக்கள், தத்துப்பூச்சிகள் மற்றும் பூக்கும் பருவத்தில் பச்சைப் புழுக்களில் மேலும் படிக்க..

புதிய சூரிய காந்தி பயிர் – CO2

புதிய சூரியகாந்தி பயிர்: வீரிய ஒட்டு CO2 சிறப்பியல்புகள்: அதிக எண்ணை சத்து மேலும் படிக்க..