கொடிவகை காய்கறிகள் சாகுபடி தொழில்நுட்பப் பயிற்சி

கொடிவகை காய்கறிகள் (பாகல், புடலை, சுரை, பீர்க்கன், தர்பூசணி, பரங்கி) சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் மேலும் படிக்க..

மாசிப்பட்டத்தில் குட்டைப்புடலை சாகுபடி

வயலின் நடுவே நேர் கால்வாய் எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு தயார் செய்த நிலத்தில் மேலும் படிக்க..