நெல்லில் 3 புதிய ரகங்கள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் புதிதாக மூன்று நெல் ரகங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வேளாண் பல்கலைக்கழகம் மேலும் படிக்க..

தஞ்சை மாவட்டத்தில் புதிய நெல் ரகம்

தமிழ் நாட்டின் நெல் களஞ்சியமான தஞ்சை மாவட்டத்தில் இப்போது சிகப்பி என்ற நெல் மேலும் படிக்க..

புதிய சூரிய காந்தி பயிர் – CO2

புதிய சூரியகாந்தி பயிர்: வீரிய ஒட்டு CO2 சிறப்பியல்புகள்: அதிக எண்ணை சத்து மேலும் படிக்க..

புதிய நிலக்கடலை பயிர் – CO6

பெயர்: கோ 6 நிலகடலை சிறப்பியல்புகள்: வறட்சியை தாங்கும் தன்மை காய்கள் கொத்து மேலும் படிக்க..