திருக்கழுக்குன்றத்தில் பூசணி விளைச்சல் அமோகம்

நெல்லுக்கு பதிலாக திருக்கழுக்குன்றம் விவசாயிகள் மாற்று பயிராக பூசணிக்காய் வகையை அதிக அளவில் பயிரிடுகின்றனர். மேலும் படிக்க..