மேடை: வெங்கயத்தில் நுனிகருகல் நோய் இயற்கை பூச்சி விரட்டி

வெங்கயத்தில் எற்படும் நுனிகருகல் நோய்க்கு இயற்கை புச்சிவிரட்டி பற்றிய முழ்மையான தகவல் தேவை மேலும் படிக்க..

தேவை: மிளகாய் பயிரில் எறும்பு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

என்னுடைய தோட்டம் சின்னது. மிளகாய் செடி தொட்டியில் வைத்துள்ளேன். நன்றாக வளர்ந்தது. இப்பொழது மேலும் படிக்க..