உலகம் வெப்பமயப்படுவதால் நடக்கும் விசித்திரமான நடப்புகள்

உலகம் வெப்பமயப்படுவதால் எத்தனையோ விசித்திரமான நடப்புகள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன. இவற்றில் ஒன்றை மேலும் படிக்க..

மிரட்டும் பயங்கர காட்டு தீக்கள்!

உலகம் வெப்பமாக ஆகிக்கொண்டு இருப்பது 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆராய்ச்சியாளர்களால் சந்தேக பாடப்பட்டது. மேலும் படிக்க..