பூச்சிகளை அழிக்கும் 'கவர்ச்சி பொறிகள்'

பூச்சிகள் அதன் சுற்றுச் சூழலில் ஏற்படும் வெளிச்சம் மற்றும் வாசனை துாண்டுதலுக்கு ஏற்ப மேலும் படிக்க..

பூச்சிகளை அழிக்கும் சோலார் விளக்குப் பொறி!

கெடுதல் செய்யும் பூச்சிகளை அழிக்க உதவும் சோலார் விளக்குப் பொறி குறித்து விளக்கும், மேலும் படிக்க..

நெற்பயிரில் குருத்துப்பூச்சி

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சுத்தமல்லி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நெற்பயிரில் குருத்துப் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் மேலும் படிக்க..

கத்தரியில் காய்ப்புழுவைத் தடுக்கும் முறைகள்

தற்போதைய சூழ்நிலையில் கத்தரி தோட்டங்களை தண்டு மற்றும் காய்த்துளைப்பான் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட்டு மகசூல் மேலும் படிக்க..

அங்கக வேளாண் முறை

ஈரோடு: மானாவாரி சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அங்கக வேளாண்மை முறையை கையாண்டு நஞ்சில்லாத மேலும் படிக்க..

மாம்பழ ஈக்களை கட்டுப்படுத்தும் இனக்கவர்ச்சி பொறி

மாங்காய்கள் முற்றிய பருவத்தில் ஈ பூச்சியானது காய்களில் உட்கார்ந்து மெல்லிய துளையிட்டு ஆயிரக்கணக்கான மேலும் படிக்க..

கொய்யாவில் இனக்கவர்ச்சி பொறிகளின் மூலம் பழ ஈ மேலாண்மை

கொய்யாத்தோட்டங்களில் இனக்கவர்ச்சி பொறிகளின் மூலம் பழ ஈயினை கட்டுப்படுத்தும் முறையினை லூதியானாவில் (பஞ்சாப் மேலும் படிக்க..

இனக்கவர்ச்சி பொறி மூலம் பூச்சி கட்டுப்பாடு

இனக்கவர்ச்சி பொறி என்பது எதிரெதிர் பாலினத்தைச் சேர்ந்த தாய்ப்பூச்சிகளைக் கவர்வதாகும். ஒவ்வோர் பூச்சியும் மேலும் படிக்க..