விளைநிலங்களை எலிகளிடம் இருந்து பாதுகாக்கும் முறைகள் !!

விவசாயத்தில் பு ச்சி தாக்குதல் என்று எடுத்துக்கொண்டால், அவற்றை கட்டுப்படுத்த பல வழிகள் மேலும் படிக்க..

பூச்சி மருந்துகளால் அழிந்து வரும் பறவை இனங்கள்

“பெருகி வரும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பயன்பாடு காரணமாக, வாரம் ஒரு பறவையினம் அழிந்து மேலும் படிக்க..

எலிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் மிஸ்டர் ஆந்தை

கடந்த சில ஆண்டுகளாக வேளாண் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் திறனைக் குறைப்பதில் எலிகள் மேலும் படிக்க..

எலி கட்டுப்பாடு டிப்ஸ்!

எங்கெல்லாம் ஆட்டுக்கிடை அமர்த்துகிறோமோ, அந்த வயலில் எலி வாழாது. நொச்சி மற்றும் எருக்கலை மேலும் படிக்க..