பார்த்தீனியம் செடியை கட்டு படுத்துவது எப்படி?

பார்த்தீனியம் செடியை குவித்து மண்புழு உரம் தயாரிக்கலாம் அல்லது இயற்கை களைக்கொல்லி தயாரித்து மேலும் படிக்க..

பார்த்தீனியம் செடியை உரமாக்குவது எப்படி?

தர்மபுரி மாவட்டத்தில், விவசாய நிலங்களில், பார்த்தீனியம் செடிகள் அதிகளவு வளர்ந்துள்ளது. இதனால், அந்த மேலும் படிக்க..

பார்த்தீனிய செடிகளை அழிப்பது எப்படி

“கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், சாலையோரம் மற்றும் விவசாய நிலங்களில் பரவியுள்ள பார்த்தீனியம் செடிகளை, உழவியல் மேலும் படிக்க..

பார்த்தீனியம் அழிக்கும் முறைகள்

ராவுத்தப்பேரியில் நடந்த முகாமில் பார்த்தீனியம் விஷசெடி ஒழிப்பு முறைகள் பற்றி வேளாண்மை இணை மேலும் படிக்க..

பார்தேனியம் செடியை கட்டுபடுத்துவது எப்படி

பார்தேனியம் செடி விவசாயத்திற்கு மிக பெரும் பிரச்னையாக வளர்ந்து உள்ளது. இந்த களை மேலும் படிக்க..

பார்த்தீனியம் கட்டுப்பாடு முறைகள்

பார்த்தீனியம் பற்றி நாம் ஏற்கனவே படித்துள்ளோம்.இதோ, மற்ற வழிகள் மூலம் பார்த்தீனியம் கட்டுப்பாடு: மேலும் படிக்க..

பார்தேனியம் அரக்கனை ஒழிப்பது எப்படி?

பார்தேனியம்  அரக்கனை பற்றி ஏற்கனவே நாம் படித்துள்ளோம். பார்தேனியம் இப்போது சாலை ஓரங்களிலும் மேலும் படிக்க..

பார்தேனியம் எனப்படும் அரக்கனை ஒழிப்பது எப்படி?

பார்தேனியம் என்ற செடியை நாம் எல்லா இடங்களிலும் பார்க்கிறோம். ரயில்வே track  ஓரமாய், மேலும் படிக்க..