பயிர்களை வாடாமல் காக்கும் திரவ நுண்ணுயிரி PPFM

வறட்சியின் காரணமாகப் பயிர்கள் கருகுவது, மழையில்லாமல் பயிர்கள் கருகுவதைத் தற்காலிகமாகத் தடுப்பதற்குப் புதிய மேலும் படிக்க..

பயிர்களை வறட்சியின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க வழிகள்

தருமபுரி மாவட்டத்தில் மானாவாரியாக பயிரிடப்பட்டுள்ள ராகி, சோளம், நிலக்கடலை, உளுந்து, பாசிப் பயறு மேலும் படிக்க..

வறட்சியில் இருந்து நெற்பயிர்களை காக்கும் பிபிஎம்

நெற்பயிர்கள் வறட்சியினால் வாடுவதை தடுக்கவும், வெப்பத்திலிருந்தும் பாதுகாக்க கூடியதுமான நவீன பாக்டீரியா கரைசலை மேலும் படிக்க..

கருகும் நெற்பயிரை காப்பாற்ற பிபிஎம் நுண்ணுயிர்

மேலூர் வட்டத்தில் ஒருபோகச் சாகுபடிப் பகுதிகளில் கருகிவரும் நெற்பயிரைக் காப்பாற்ற பிபிஎம் நுண்ணுயிர் மேலும் படிக்க..