திருந்திய நெல் சாகுபடிக்கு நாற்றங்கால் தயார் செய்யும் முறை

ஒற்றை நாற்று நடவு முறைக்கு நாற்றங்கால் தயார் செய்யும் முறை குறித்து சேதுபாவாசத்திரம் மேலும் படிக்க..

திருந்திய நெல் சாகுபடி முறையில் கூடுதல் மகசூல்

திருந்திய நெல் சாகுபடி முறையில் சாகுபடி செய்தால் குறைந்த செலவில் அதிக மகசூல் மேலும் படிக்க..

திருந்திய நெல் சாகுபடி பயிற்சி முகாம்

புதுக்கோட்டை அருகே வம்பன் வேளாண் அலுவலத்தில் திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த மேலும் படிக்க..

திருந்திய நெல் சாகுபடியில் நாற்று நடவு நுட்பங்கள்

திருந்திய நெல் சாகுபடி நாற்றங்கால் அமைப்பது குறித்து கோபி வேளாண்மை துறையினர் விளக்கம் மேலும் படிக்க..

திருந்திய நெல்சாகுபடி: 2 கிலோ விதை நெல்லில் 60 மூட்டை மகசூல்

 திருந்திய நெல் சாகுபடியின் மூலம் 2 கிலோ விதை நெல்லில் குறைந்தபட்சமாக சுமார் மேலும் படிக்க..

திருத்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பத்தில் வழிமுறைகள்

திருத்திய நெல் சாகுபடியில் உரிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி அதிக மகசூல் பெறலாம் என்று மேலும் படிக்க..

திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்

திருந்திய நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விவசாயத்துறை மேலும் படிக்க..

நாட்டு விதைகளை காப்பாற்றுவதின் முக்யத்துவம்

பசுமை புரட்சி ஆரம்பித்த இருவது ஆண்டுகளுக்கு முன், நாட்டு விதைகளை பயன் படுத்தி மேலும் படிக்க..

தமிழ் நாட்டில் அரிசி புதிய மகசூல் சாதனை

ஒரு பக்கம் விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளான மின் தட்டுப்பாடு போன்ற செய்திகள் வந்து கொண்டிரிந்தாலும், மேலும் படிக்க..