இயற்கை விவசாயம் பற்றிய புதிய புத்தகங்கள்

பயிர் மேம்பாட்டில் பஞ்சகவ்யா

விலை – Rs 35

கம்போஸ்ட் தயாரிக்கும் முறைகள்

விலை – Rs 35

உங்கள் பிரதிகள் கிடைக்க அணுக வேண்டிய முகவரி:

பேராசிரியர், சுற்று சூழல் துறை, தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம், கோவை -641 003 தொலைபேசி:: 04226611252, ஈமெயில்:environment@tnau.ac.in

ஆதாரம்: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்

Related Posts

பஞ்சகவ்யா மூலம் விதை நேர்த்தி செய்வது எப்படி?... பஞ்சகவ்யா இயற்கை உரமாகவும், பயிர்களுக்கு பூச்சி எத...
பஞ்சகவ்யம்: விவசாயிகளுக்கு வரப்பிரசாதம்!... பயிர்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து நோய் எதிர்ப்...
விதை நேர்த்தி செய்ய இலவச பஞ்சகவ்யா... "விதை நேர்த்தி செய்ய விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு...
பஞ்சகவ்யாவின் பயன்கள் இலை பஞ்சகாவ்யாவை செடியின் மேல் தெளித்தால் பெரிய...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *