பருத்தியில் பூச்சி மேலாண்மை

பருத்தியில் இயற்கை முறை பூச்சி கட்டுப்பாடு வழிகளை பார்ப்போமா?

இலை தத்துப் பூச்சி மேலாண்மை:

  • எம். சி. யூ 3, எம். சி. யூ 5  மற்றும் எம். சி. யூ 9 போன்ற எதிர்ப்புத்திறனுள்ள இரகங்களைப் பயிரிடுதல்.
  • விளக்குப் பொறி வைத்து பூச்சிகளைக் கவர்ந்து அழித்தல்.
  • கிரைசோபா கமீனா என்ற ஒட்டுண்ணியை விடுதல்.
  • மழை அதிகமாகப் பெய்யும் காலங்களில், பூச்சிகளின் தாக்கத்தைக் குறைக்க காலத்திற்கு முன்னதாக மற்றும் பருத்திகளின் இடைவெளியைக் குறைத்தும் பயிரிட வேண்டும்.

பருத்தி அசுவுணி மேலாண்மை:

  • உயிரியல் முறை கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகளான பொறி வண்டுகளை விடுதல்.
  • ஒட்டுண்ணி : ஃபைலோகோமஸ் டிரிஸ்டிஸ்

இலைப் பேன் மேலாண்மை:

  • சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் இளம் குஞ்சுகள் மற்றும் முதிர் பூச்சிகள் போன்றவற்றை நடவு நட்ட 14 வது நாட்களில் கட்டுப்படுத்துதல்.

பருத்தி செந்நாவாய்ப்பூச்சி மேலாண்மை:

  • உயிரியல் முறை கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகளான ஹெர்ஃபாக்டர் காஸ்டலிஸை விடுதல்.

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண் பல்கலை கழகம்

பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் இங்கே டவுன்லோட் செய்யவும்

Related Posts

பூச்சிகளை அழிக்கும் சோலார் விளக்குப் பொறி!... கெடுதல் செய்யும் பூச்சிகளை அழிக்க உதவும் சோலார் வி...
பருத்தியில் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள... விவசாயிகள், பருத்தியில் அடியுரமாக நுண்ணூட்ட சத்துக...
நெல் குருத்துப்பூச்சியை கட்டுபடுத்தும் வழிமுறைகள்... நெல் குருத்துப்பூச்சியை வழிமுறைகள் குறித்து கடையம்...
பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் மேலாண்மை... பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் இளம் மற்றும் வளர்ந்த...

One thought on “பருத்தியில் பூச்சி மேலாண்மை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *