மரபணு மாற்றப்பட்ட கடுகு எதிரான மீட்டிங்

பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் இங்கே டவுன்லோட் செய்யவும்

Related Posts

மரபணு மாற்றப்பட்ட கடுகு கட்டு கதைகள்!... மரபணு மாற்றுப் பயிர் கட்டு கதைகளை பற்றி முன்பே ப...
மரபணு மாற்றப்பட்ட சோளத்திற்கு தோன்றி வரும் பூச்சி எதிர்ப்பு... மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் எப்படி ஆராய்ச்சி மூலம் ...
மரபணு மாற்று பயிர்கள் குறித்து அரசு எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை?... மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர் பற்றிய சர்ச்சைகள்  முடிவே ...
BT சச்சரவுகள் – 5 மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளை பற்றிய சர்ச்சைகள் தொடர்ந...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *