மரபணு மாற்றப்பட்ட கடுகு எதிரான மீட்டிங்

Related Posts

வீணாக்க படும் உணவும் மரபணு தொழிற்நுட்பமும்... சில நாட்கள் முன்பு ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலை கழகத்தில் பே...
மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட கடுகு அனுமதி... மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட கடுகை பயன்பாட்டிற்கு பயி...
வாழைக்கு வருகிறது ஆபத்து? எளிமையின் அடையாளம் வாழைப்பழம். ஏழைகள் வாங்கி உண்ணக...
தொடரும் மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர் சோதனைகள்... மரபணு மாற்றுப் பயிர்களுக்கான வயல்வெளிச் சோதனைகளை ந...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *