மரவள்ளியில் ஊடுபயிராக வெங்காயம்

 • சின்னசேலம் பகுதியில் மரவள்ளியில் ஊடுபயிராக வெங்காயத்தை விவசாயிகள் பயிர் செய்துள்ளனர்.
 • சின்னசேலம் ஒன்றியத்தில் தொட்டியம், அனுமனந்தல், ஈரியூர், கருங்குழி உள்ளிட்ட 50 கிராமங்கள் உள்ளன. இங்கு விவசாயத்தை முக்கிய தொழிலாக செய்கின்றனர்.
 • பருவ மழையின்றி கிணற்று நீரை பயன்படுத்தி மரவள்ளி, கரும்பு பயிரிட்டுள்ளனர்.
 • தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் ஆண்டிற்கு ஒரு பருவம் மட்டும் தான் பயிர் செய்ய முடிகிறது.
 • அதனால் விவசாயிகளுக்கு குறைவான லாபம் கிடைக்கிறது. எனவே பல விவசாயிகள் ஊடு பயிர் செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
 • மரவள்ளியில் சின்னவெங்காயத்தை ஊடுபயிராக செய்துள்ளனர்.
 • மரவள்ளி 10 மாத பயிராகும். சின்னவெங்காயம் 3 மாத பயிராகும்.
 • சின்னவெங்காயத்திற்கு இடும் உரங்கள் மரவள்ளிக்கும் பயன்படுகிறது.
 • களை எடுத்தல் குறைகிறது.
 • மரவள்ளிக்கு பாய்ச்சும் தண்ணீரே சின்ன வெங்காயத்திற்கும் போதுமானது.
 • மிக குறைந்த காலத்தில் விவசாயிகளுக்கு லாபம் கிடைக்கிறது.
 • கூலி ஆட்கள் பற்றாக்குறை, வறட்சி, கூடுதல் லாபம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் மரவள்ளி பயிரிடுவதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

நன்றி: தினமலர் 

Related Posts

மரவள்ளியில் மஞ்சள் தேமல் நோய்... மஞ்சள் தேமல் நோய் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் குறி...
வெங்காய சாகுபடியில் விளைச்சலை அதிகரிக்க..... வெங்காயம் சாகுபடியில் விளைச்சல் பெருகுவதற்கா...
மரவள்ளிக் கிழங்கு சாகுபடி குறைந்த தண்ணீர் தேவையைக் கொண்ட மரவள்ளிக் கிழங்கு ச...
கை கொடுக்கும் கருணை கிழங்கு ஒரே தண்ணீர், ஒரே பராமரிப்பில் வெங்காயம், கருணை...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *