மேடை: தேவை காங்கேயம் மாடு

தேவை காங்கேயம் மாடு- தொடரபுக்கு – பிரேம் குமார்

ஈமெயில் விலாசம்: ravidravidian@gmail.com

அறிவிப்பு: இந்த சேவை மூலம் நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பசுமை தமிழகம் பொறுப்பாகாது.

Disclaimer: Pasumai tamizhagam is not responsible for any decisions you make with the information here. The idea of this service is to share information only.

 

Related Posts

மேடை: வெங்கயத்தில் நுனிகருகல் நோய் இயற்கை பூச்சி விரட்டி... வெங்கயத்தில் எற்படும் நுனிகருகல் நோய்க்கு இயற்கை ப...
மேடை: மிளகு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் முகவரி தேவை... மிளகு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் முகவரி (அ) தொடர்...
மேடை: செடிகள் விற்பனைக்கு என்னிடம் அதிகம் அடினீயம்செடிகள் ஜாதிமுல்லை செம்பரு...
தேவை: மிளகாய் பயிரில் எறும்பு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?... என்னுடைய தோட்டம் சின்னது. மிளகாய் செடி தொட்டியில் ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *