வாழையில் அறுவடைப் பின் பாதுகாப்பு

வாழையில் அறுவடைப் பின் பாதுகாப்பில் சேமிப்பில் வரும் நோய் சுருட்டு வகை முனை அழுகல்.

அறிகுறிகள்:

  • இந்த நோய் முதிராத பழத்தின் நுனியில் தோன்றி, மேற்புறம் நோக்கி பரவும்
  • அழுகிய பகுதிகளில் சாம்பல் நிற பூஞ்சாண் மற்றும் பூசண வித்துக்கள் காணப்படும்
  • எரிந்த சாம்பல் போன்ற சுருட்டு நுனி தோற்றத்துடனும் அடர் நிற விளிம்புடனும் காணப்படும்
  • பழத்தின் ஒன்றில் மூன்று பகுதிகள் அழுகிவிடும். ஆனால் உட்புற திசுக்கள் உலர் அழுகல் நோயை உருவாகும்
  • பூசண வித்துக்கள் நிறமில்லாத, நீள்வட்டம் முதல் நீள் உருளை வடிவத்தில், கூர்முனை பியலிடிஸ் வழியாக தோன்றி வட்டமாக ஒன்று சேர்ந்த, வழவழப்பான தலை உடையதாகும்.
  • பூஞ்சான்கள் – செடியின் சிதைக்கூளம் – சிறு வழிப்புறம்
  • நோய் தாக்கிய செடியின் பகுதிகள் – நீர்ப்பாய்ச்சல் – பண்ணை கருவிகள்
பழம் முனையில் பிளாக்நசிவு தோல்கருப்பாதல் சாம்பல் இருத்தல்

கட்டுப்பாடு:

  •  இறந்த பூவின் பகுதிகள் மற்றும் நோய் தாக்கப்பட்ட  பழங்களை கைகளாலே  எடுத்து எரித்தால் நோயைக்  கட்டுப்படுத்தலாம்
  •  பூசணக் கொல்லியைப் பயன்படுத்தினால் நோயைக் கட்டுப்படுத்தலாம்
  •  நோய் தாக்கப்பட்ட பழங்களை பக்குவமாகக் கையாள வேண்டும். இதை உடனடியாக அகற்றிவிட வேண்டும். இல்லையென்றால் பூசணவித்துகளால் பழங்களைக் கழுவும் தண்ணீர் மாசுபடும், இதனால் மூட்டைக்கட்டும் இடத்தில் இருந்து தாக்கப்பட்ட பழங்களை அகற்ற வேண்டும்

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண் பல்கலை கழகம்

பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் இங்கே டவுன்லோட் செய்யவும்

Related Posts

வாழைக்கழிவு மண்புழு கம்போஸ்ட் பயன்பாட்டால் சேமிப்பு... மண்புழு கம்போஸ்ட் முறையால் ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.913...
வாழையைத் தாக்கும் காய்ப்பேன் வாழைக்காய்களை இரண்டு வகையான காய்ப்பேன்கள் தாக்குகி...
வாழையில் இலைப் புழுவை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்... வாழையில் இலைப் புழுவைக் கட்டுப்படுத்துவது குறித...
வாழையில் கூன் வண்டை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?... வாழையைத் தாக்கும் தண்டு கூன் வண்டுகளை இயற்கை...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *