நெல் பயிரில் இலை சுருட்டு நோய் காப்பது எப்படி

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், சாகுபடி செய்துள்ள நெல் பயிரில், இலை சுருட்டு புழு தாக்குதல் மேலும் படிக்க..

வெள்ள நீர் பதிப்பில் இருந்து நெல் பயிரை காப்பது எப்படி?

தமிழ் நாட்டில் எப்போதும் இல்லாத படி இந்த வருடம் மிக அதிகமாக மழை மேலும் படிக்க..

நெல் பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறை

சம்பா பட்டத்தில் சாவித்திரி, ஆடுதுறை 38, ஆடுதுறை 39, தாபட்ளா, கே.ஆர். எச். மேலும் படிக்க..

நெல் பயிரில் இலை சுருட்டுப் புழுவை கட்டுபடுத்துவது எப்படி?

நவரை நெல் பயிரில் இலை சுருட்டுப் புழுவை கட்டுப்படுத்த வேளாண்மை துறை உதவி மேலும் படிக்க..

இலை சுருட்டுப்புழுவை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

குறிஞ்சிப்பாடி : நவரை நெல் பயிரில் இலை சுருட்டுப் புழுவை கட்டுப்படுத்த வேளாண்மை மேலும் படிக்க..