நீரா பானத்தின் பலன்கள் என்ன?

எங்கும் எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடிய குளிர்பானங்களுக்கு மாற்றாக ‘நீரா’ எனப்படும் ‘தென்னங்கள்’ பதப்படுத்தி கேரளாவில் மேலும் படிக்க..

10 தென்னை மரங்கள்… மாதம் 1 லட்சம் வருமானம்… நீரா கொடுக்கும் நம்பிக்கை!

தென்னை மரத்திலிருந்து ‘நீரா’ பானம் இறக்கிக் கொள்ள தமிழக அரசு கடந்த வாரம் மேலும் படிக்க..

தென்னை விவசாயிகள்  ‘நீரா’பானம் உற்பத்திக்கு தமிழக அரசு அனுமதி

தென்னை விவசாயிகளின் வருமானத்தை பெருக்க தென்னை மரத்தில் இருந்து ‘நீரா’ பானம் மற்றும் மேலும் படிக்க..