உளுந்து புது பயிர்: த வே ப க – வம்பன் 6

உளுந்து வம்பன்6

சிறப்பு இயல்புகள்

  • சாயாத உதிராத ஒரு சேர பூக்கும் திறன்
  • மஞ்சள், தேமல் மற்றும் சாம்பல் நோய் எதிர்ப்பு திறன்
  • மானாவரி மற்றும் இரவைக்கு ஏற்றது
  • புரத சாது -21.1%
  • வயது: 65-70 நாட்கள்
  • பருவம்: ஆடி பட்டம், புரட்டாசி பட்டம் மற்றும் தை பட்டம்

மகசூல்:

  •  சராசரி: 871கிலோ/எக்டேர்
  • இரவை:890 கிலோ/எக்டேர்
  • மாணவரி: 850 கிலோ/எக்டேர்
  • பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்: நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி தவிர எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் உகந்தது

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்

Related Posts

உளுந்து சாகுபடியில் அதிக மகசூல்!... உளுந்து சாகுபடியில் அதிக மகசூல் பெற சாகுபடி தொழில்...
உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோய்... உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோய்க்கு தடுப்பு ...
உளுந்து சாகுபடி டிப்ஸ் உளுந்து சாகுபடியில் உள்ள தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து...
நெல்லில் 3 புதிய ரகங்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தில் புதிதாக மூன்று நெல் ரகங்கள் அறி...

One thought on “உளுந்து புது பயிர்: த வே ப க – வம்பன் 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *