உளுந்து புது பயிர்: த வே ப க – வம்பன் 6

உளுந்து வம்பன்6

சிறப்பு இயல்புகள்

  • சாயாத உதிராத ஒரு சேர பூக்கும் திறன்
  • மஞ்சள், தேமல் மற்றும் சாம்பல் நோய் எதிர்ப்பு திறன்
  • மானாவரி மற்றும் இரவைக்கு ஏற்றது
  • புரத சாது -21.1%
  • வயது: 65-70 நாட்கள்
  • பருவம்: ஆடி பட்டம், புரட்டாசி பட்டம் மற்றும் தை பட்டம்

மகசூல்:

  •  சராசரி: 871கிலோ/எக்டேர்
  • இரவை:890 கிலோ/எக்டேர்
  • மாணவரி: 850 கிலோ/எக்டேர்
  • பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்: நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி தவிர எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் உகந்தது

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்

Related Posts

உளுந்து பயிரை தாக்கும் பூச்சிகளும் தடுக்கும் வழிகளும்... தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலை காரணமாக சாற...
புதிய கத்திரி பயிர்: TNAU VRM 1 புதிய கத்திரி பயிர்: TNAU VRM 1 சிறப்பு இயல்புக...
வெள்ள எதிர்ப்பு நெல் அறிமுகம்... தமிழ் நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 15 லட்சம் ஹெக்டேர்க...
நெல்லில் 3 புதிய ரகங்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தில் புதிதாக மூன்று நெல் ரகங்கள் அறி...

One thought on “உளுந்து புது பயிர்: த வே ப க – வம்பன் 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *