பயறுகளை தாக்கும் கம்பளிபூச்சி கட்டுப்பாடு!

பயறு வகைகளில் சிவப்பு கம்பளிப்பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை தெளிக்கலாம் என மேலும் படிக்க..

புரதம் தேவையை அதிகரிக்க பயறு வகை பயிர் சாகுபடி

“பயறு வகைப்பயிர்களை தனிப்பயிராகவோ அல்லது ஊடுபயிராகவோ, ஆடிப்பட்டத்தில் பயிரிட்டு, நமக்குத் தேவையான புரதத் மேலும் படிக்க..

பயறு பயிர்களைத் தாக்கும் பச்சைப் புழு கட்டுப்படுத்தும் வழிகள

விவசாயிகள் பயிரிடும் பயறு வகை பயிர்களை பல்வேறு வகையான பூச்சிகள் தாக்குகின்றன. குறிப்பிட்ட மேலும் படிக்க..

பயறு ஒன்டர் பூஸ்டர் பயன் படுத்தும் முறை

பயறுவகைகளில் பூக்கும் காலத்தில் மண்ணில் ஏற்படும் சில வேதியியல் மாற்றங்களால் பூக்கள் உதிர்ந்துவிடுகின்றன. மேலும் படிக்க..

பயறு சாகுபடிக்கு பாஸ்போ பாக்டீரியா

நிலத்தில் கரையாத நிலையில் உள்ள மணிச்சத்தைக் கரைப்பதன் மூலம் தாவரங்களுக்கு எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய மேலும் படிக்க..